browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cycle for Light

Posted by on 22/06/2013

Stichting Dèhna vraagt uw aandacht voor een bijzonder inititiatief van Stichting Solar Energie – Solar Energy Foundation.
Zij organiseren voor de tweede keer een fietssponsortocht langs diverse plaatsen in Ethiopia waar de Solar Energy Foundation zonne-energie-systemen heeft geplaatst. De fietstocht start dit jaar op 4 november 2013.

Vorig jaar is er gefietst van Solar Village naar Solar Valley in Ethiopië. Het verslag kunt u lezen op http://cycleforlight.reislogger.nl/

Meer informatie vindt u op www.solar-energy-foundation.nl/

cycleforlightlogo

Comments are closed.