browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Donaties

De projecten van Stichting Dèhna zijn per 1 juli 2016 afgerond.

Het bankrekeningnummer is 1311278 ten name van Stichting Dehna (IBAN: NL64INGB0001311278)

thank you

anbi

De Belastingdienst heeft Stichting Dehna per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Stichting Dehna kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.