browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ANBI

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)anbi

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Belastingdienst heeft Stichting Dehna per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften aan Stichting Dehna kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

Op onze website kunt u de volgende informatie voor de ANBI-vereisten vinden:

 • de naam van de instelling: Stichting Dehna
 • het RSIN of het fiscaal nummer: NL8150.83.993.B01
 • de contactgegevens: Adres: Kannenburg 617, 7423AE Deventer, email: info-at-dehna.nl
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
  Voorzitter: Yohan; secretaris: Margot; penningmeester: Noud; lid: Inge
 • het beleidsplan: samenvattend heeft de stichting de volgende concrete doelen:
  - het informeren van potentiële en bestaande donateurs over de voortgang en de activiteiten van de ondersteunde doelen;
  - het contact houden met de vertegenwoordigers van de ondersteunde doelen in Ethiopië over nut, noodzaak en besteding van de donaties;
  - vanaf 2014 is het extra doel om potentiële vrijwilligers voor het Mercy Home te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden om voor een periode vrijwilligerswerk te doen in het Mercy Home.
 • het beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of gemaakte onkosten
 • de doelstelling: Het ondersteunen in financiële en praktische zin van projecten gericht op het welzijn en welbevinden van bewoners in Ethiopië danwel het organiseren en uitvoeren van projecten voor doelen in Ethiopië en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • het verslag van de uitgeoefende activiteiten: de stichting informeert potentiële en bestaande donateurs over de voortgang en activiteiten van de ondersteunde doelen, o.a. door het versturen van nieuwsbrieven en meldingen op de website. Informatie en foto’s daarvoor worden aangeleverd door de vertegenwoordigers van de ondersteunde doelen in Ethiopië.