browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kennismaking

Stichting Dèhna is opgericht in 2005 door drie enthousiaste vrijwilligers die na hun reis naar Ethiopië graag lokale projecten wilden blijven ondersteunen.
Het eerste project was gericht op het beschikbaar maken van zonne-energie in afgelegen gebieden. Inmiddels is hiervoor een aparte stichting opgericht die is aangesloten bij een internationale organisatie, de Stiftung Solar Energie – Solar Energy Foundation (www.solar-energy-foundation.nl).

Kort daarna is gestart met het project om ouderen in het dorp Rema te ondersteunen voor wat betreft voedsel, kleding en onderdak.

Daarnaast ondersteunde Stichting Dèhna het werk van Mercy Home via het werven van vrijwilligers en donateurs.

Het huidige bestuur bestaat uit:

margot inge noud yohan

Margot

Inge

Noud

Yohan

Onze contactpersonen
in Ethiopië:

samson2 eyob mamo1

Samson (Rema)

Eyob (Mercy Home)

 

Stichting Dèhna is opgericht op 24 november 2005 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08140926 als Stichting Dehna.

De bstuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of gemaakte onkosten.

Het ING-bankrekeningnummer van Stichting Dèhna is 1311278.

ANBI