browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mercy Home

In de wijk Asko op de rand van Addis Ababa vinden we Mercy Ministry Happy Children’s Home. Dit is een tijdelijk opvangcentrum voor straat-kinderen. De 18 kinderen (5 tot 9 jaar oud) die hier voor 1 jaar verblijven leefden voor hun komst met familie op straat. In een jaar tijd worden ze voorbereid op het reguliere basisonderwijs.

Mercy-school

Buitenlandse vrijwilligers geven in het Engels les in schrijven, spreken en rekenen. Daarnaast krijgen ze les in het Amhaars, de meest gesproken van de Ethiopische talen.

De ondersteuning betreft niet alleen de kinderen (totdat ze 18 jaar zijn), maar ook de ouders en bestaat uit maandelijkse financiële en sociale ondersteuning.

MHCH-3