browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mercy Home

Posted by on 30/11/2012

Coördinator Eyob Mamo haalt ons op bij het hotel in het oude centrum van Addis Abeba. Na een half uur rijden arriveren we bij Mercy Home. Eyob leidt ons door het huis en het binnenplaatsje, dat er schoon en verzorgd uitziet.

Het nieuwe klasje, in september gestart, bestaat uit 18 kinderen van 5 tot 7 jaar. Sinds vorig schooljaar blijven de kinderen niet  langer doordeweeks ‘s nachts in Mercy Home slapen, omdat dat steeds vaker gewenningsproblemen gaf bij de terugkeer naar de thuissituatie na afloop van het schooljaar.

De kinderen zijn zeer uitbundig door onze aandacht en zingen een paar liedjes voor ons. Als er ballonnen worden uitgedeeld wordt het helemaal een dolle boel. We krijgen als kadootje 3 door de kinderen gemaakte schilderijtjes mee.

mercy_school2

Als we even later aan de koffie en popcorn zitten, vraag ik Eyob wat de uitdagingen/ problemen zijn waar Mercy Home voor staat. We komen tot de conclusie dat dat er 3 zijn, die met elkaar te maken hebben:

1) het aantal buitenlandse vrijwilligers dat enkele weken in Mercy Home komt werken is sterk afgenomen, zodat het verzorgen van de lessen bij slechts een paar mensen terecht komt, waaronder Eyob, naast zijn andere baan.

2) donaties, die binnenkomen via (ex-) vrijwilligers en hun familie, nemen af.

3) het aantal kinderen dat succesvol wordt voorbereid op school neemt elk jaar toe. En daarmee de kosten van o.a. schoolgeld, dat door Mercy Home voor hen wordt betaald.

Ik spreek met Eyob af dat we vanuit Dèhna structureel zullen blijven proberen donaties te werven. Daarnaast zullen we een poging wagen vrijwilligers voor Mercy Home in Nederland te werven. Want dit mooie initiatief blijft onze steun verdienen!

Comments are closed.