browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projectafronding

Posted by on 07/05/2016

De afgelopen 10 jaar hebben we samen met onze partner-organisaties in Ethiopië en dankzij de ondersteuning van vele donateurs twee mooie projecten kunnen uitvoeren: ondersteuning voor ouderen op het platteland in Rema  en voor kinderen in de hoofdstad Addis Abeba. Voor beide doelgroepen was dat vooral in de vorm van een goed dak boven het hoofd, voeding, kleding en medische zorg.
De kinderen in het Mercy Happy Childrens Home krijgen daarnaast ook (voorbereidend) onderwijs.
Onlangs hebben we vastgesteld dat dit jaar de ondersteuning vanuit Nederland voor beide initiatieven kan worden afgebouwd omdat zij op eigen kracht met lokale steun verder kunnen gaan.

Vanaf 1 juli 2016 beëindigen we onze ondersteuning aan de beide projecten. Door uw hulp werden ouderen erkend en geholpen en kregen straatkinderen een betere toekomst. We zullen beide projecten in Ethiopië blijven volgen en wie weet komt er een nieuw project op ons pad.

WE DANKEN AL ONZE DONATEURS HARTELIJK VOOR HUN STEUN IN DE AFGELOPEN JAREN!

Comments are closed.