browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rema

Posted by on 30/11/2012

De 8 oudere dames hebben allen weliswaar hun medische problemen, maar gelukkig ook nog energie om hun woonplek naar eigen zin in te richten. Zo hebben ze ieder een afgeschermde kookplaats gemaakt.  Gevolg daarvan is wel dat ze geen gebruik maken van de centrale kookplek.

kookplaats

Om het project (deels) zelfvoorzienend te maken zijn er een aantal initiatieven genomen. Van de indertijd 8 aangeschafte kippen scharrelen er echter nog maar 2 rond. Twee van de 3 koeien hebben vorig jaar een kalverstier op de wereld gezet. Deze worden nog gehouden totdat zij groot genoeg zijn om voor een redelijke prijs verkocht te worden. De koeien waren dit jaar weer zwanger. Eén van hen heeft, samen met het kalf,  de geboorte niet overleefd. We hopen dat de bevalling van de andere wel goed verloopt. Al met al is de netto opbrengst van de koeien (opbrengst van de melk minus de kosten voor de verzorging en het voer) minder dan verwacht. We zijn daarom met onze contactpersoon Samson Tsegaye bezig verschillende toekomst-scenario’s voor het project in Rema uit te werken.

Wordt vervolgd!

bewoonster

Comments are closed.