browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projectbeschrijving

Stichting Dèhna heeft samen gewerkt met de Solar Club in Ethiopië om voor een aantal bejaarde bewoners van het dorp Rema te zorgen voor onderdak, kleding, eten, drinken en verzorging.

Rema_huizeninrema

Huizen in Rema

Ontstaan van het project
Tijdens een project van Stiftung Solarenergie Duitsland in 2007 kwam zij tijdens het plaatsen van zonne-energiesystemen in het dorp Rema een aantal zeer arme huishoudens tegen.
Het betrof oudere bewoners die zonder ondersteuning van familie of anderen moeten zien te overleven. Het ontbrak daarbij aan alle basale voorzieningen zoals onderdak, kleding en voedsel.
Een aantal van hen was ziek maar had geen toegang tot zorg.

Rema_hulpisnodig

Uw hulp is nodig

Achtergrondinformatie Solar Club
De Solar Club is een onafhankelijke non-profit organisatie die is opgericht in juni 2007 in Ethiopië. De Solar Club is niet gebonden aan religieuze, etnische of politieke voorkeuren. De Club is opgericht door toegewijde Ethiopiërs en buitenlanders.

Het plaatsen van zonnepanelen
Ongeveer 1100 huishoudens in Rema zijn voorzien van electriciteit door de Stiftung Solarenergie. In het dorp waren ongeveer 15 mensen niet geregistreerd voor het krijgen van solarverlichting. Omdat bleek dat deze mensen erg arm waren en dat zij ook vanwege ouderdom geen enkel inkomen hadden om van te kunnen leven hebben zij gratis solarverlichting gekregen.
De Solar Club wilde deze mensen verder helpen door middel van dit project.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Voormalige woonsituatie

Doel van het project
Doel van dit project was het ondersteunen van zeer arme oudere mensen in het dorp Rema, Ethiopië. Deze mensen hadden behoefte aan voedsel, onderdak, kleding, zorg, medicijnen etc.
De Solar Club kan door verzamelde ledencontributie en donaties voorzien in:
• Voedsel
• Onderdak
• Kleding
• Schoonhouden van de woning
• Water en brandhout
• Goede medicatie etc.
Bovenstaande is gerealiseerd door de bouw van in eerste instantie 10 woningen/kamers op een stuk grond dat door de gemeente Rema kosteloos beschikbaar is gesteld.

Rema_plattegrond

Plattegrond van de bouw

Uitvoering
Ter plaatse behartigt de heer Samson Tsegaye, Ethiopisch contactpersoon van Stichting Dèhna en oprichter van de Solar Club de belangen voor dit project. Hij is in Ethiopië verantwoordelijk voor de financiële afhandeling en de voortgang van het project. Daarbij legt hij regelmatig verantwoording af aan Stichting Dèhna en haar donateurs.

Rema_fundering

De fundering is gelegd!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dankbaar voor uw hulp